ASIGURĂRI BUSINESS

Ne pricepem la asigurări pentru afaceri

Afacerea ta este în mâini sigure 

Tipuri de produse

Răspunderea transportatorului pentru mărfurile transportate

Asigurarea de pierderi financiare

Garanția de participare la licitație / Garanția de buna execuție a lucrării

Asigurarea de accidente persoane

Asigurarea de răspundere civilă generală față de terți

Asigurare cladiri si bunuri PJ

Răspunderea transportatorului pentru mărfurile transportate

Asigură marfa transportată și acoperă daunele în cazul în care un accident periclitează integritatea acesteia.

De ce?

 1. Pentru că, în cazul în care se răstoarnă remorca de marfă, încărcată cu bunuri de valoare, această asigurare acoperă pierderile și te protejează de situații foarte dificile.
 2. Pentru că, în cazul în care mărfurile transportate sunt deteriorate în urmă unui accident, asigurarea CMR acoperă daunele pe care trebuie să le plătești clientului.
 3. Pentru că, în cazul în care marfa transporatată este furată, ești despagubit. 
 4. Pentru că, în cazul în care șoferul care descărcă marfa, deteriorează anumite produse în momentul manipulării, asigurarea CMR acoperă daunele.
 5. Pentru că, în cazul în care condiții meteorologice vitrege, precum un viscol sau o furtună, îți distrug marfa, ești asigurat.
CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de pierderi financiare

Îți protejează afacerea de o multitudine de riscuri de pierderi financiare.

De ce?

 1. Pentru că te asigură în cazul în care un partener de afaceri nu-și onorează obligațiile materiale iar acest lucru îți afectează afacerea.
 2. Pentru că asigurarea de pierdere financiară din întreruperea activității este o clauză care se poate atașa poliței de bunuri aparținând persoanelor juridice și care te acoperă atunci când ai pierderi financiare din cauza întreruperii activității.
 3. Pentru că asigurarea acoperă și situațiile în care activitatea este întreruptă din cauze naturale, catastrofice ori din cauza terților.
 4. Pentru că vandalizarea sediului, magazinului sau inundația din cauza terților devine problema asiguratorului.
 5. Pentru că faptul că ai o indemnizație zilnică înseamnă că un astfel de eveniment neplăcut nu îți dezechilibrează activitatea. 
CONTACTEAZĂ-NE

Garanția de participare la licitație / Garanția de buna execuție a lucrării

De ce?

 1. Pentru că garanția de participare la licitații, reprezintă o alternativă la scrisoarea de garanție bancară sau la viramentul bancar în favoarea autorității contractante, pentru participarea la licitații. Aceasta este un instrument de garantare solicitat ofertantului care dorește să participe la o licitație de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de cesiune de lucrări sau servicii publice și are rolul de a proteja beneficiarul, pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei depuse și până la încheierea contractului, în fața oricărui comportament necorespunzător al ofertantului.
 2. Pentru că garanția de bună execuție este instrumentul de garantare solicitat oricărui ofertant, care semnează un contract de achiziție publică. Scopul garanției de bună execuție este acela de a proteja beneficiarul față de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către asigurat.
CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de accidente persoane

Te asigură, ca angajator, față de riscurile produse de accidentele de muncă ale personalului. Fie că activezi în construcții și un muncitor cade de pe schelă, fie că te ocupi de transport și șoferul tău suferă un accident, acest tip de asigurare te protejează.

CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de răspundere civilă generală față de terți

 Asiguratorul își asumă daunele pe care ar trebui să le suporți, față de terțul păgubit. Fie că desfășori servicii de curățenie în spații comerciale și angajatul tău sparge un geam,  fie că în cadrul lucrării de construcție pe care o desfășori este avariat un autoturism atunci când cade tencuială, poți sta liniștit știind că daunele sunt acoperite de către asigurator.

CONTACTEAZĂ-NE

Asigurare cladiri si bunuri PJ

Îți protejează afacerea de o multitudine de riscuri de pierderi financiare.

Care este obiectul asigurării ?

 • clădiri şi alte construcţii( inclusiv instalaţiile fixe aferente) care servesc pentru: locuinţe, birouri, construcţii, instalaţii industriale, magazine, depozite de mărfuri, marfuri la riscurile specifice, lifturi, echipamente, computere, ateliere, teatre, cinematografe, cluburi, muzee, etc. , construcţii în curs de execuţie, împrejurimile, garduri, grupuri electrogen, etc.
 • stocurile de marfa
 • maşinile, utilajele, instalaţiile, uneltele, inventarul gospodăresc şi alte mijloace fixe sau circulante.
 • mărfurile, materii prime şi auxiliare, materiale, produse finite şi alte mijloace circulante materiale.

Care sunt riscurile asigurate ?

Incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torenţială inclusiv efectele indirecte ale acesteia, grindină, inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă pe clădiri şi construcţii, avalanşe de zăpadă, căderea pe clădiri a unor corpuri, apă de conductă, etc.

Se mai acordă despăgubiri şi pentru :

 • cazurile de demolare sau dărâmare a unor clădiri sau construcţii, de demontarea şi mutarea unor mijloace fixe ca urmare a ameninţării generate de producerea şi extinderea riscului de bază asigurat( incendiu, inundaţie, cutremur de pământ, prăbuşiri sau alunecări de teren, etc.)
 • despagubiri ca urmare a cheltuielilor cu pompierii (ca urmare a distrugerilor provocate la stingerea incendiului) precum si cheltuielile de proiectare, ca urmare a necesitatii de refacere, dupa paguba suportata la imobil
 • business interruption
 • pierderi de profit
 • cazurile de izbire a clădirilor şi altor construcţii de către un vehicul
 • cheltuieli de curăţare a locului în care s-a produs cazul asigurat propriu-zis
 • carbonizarea sau topirea unor obiecte de natura mijloacelor fixe sau a mijloacelor circulante ca urmare a cazurilor de incendiu şi alte calamităţi produse la clădiri şi alte construcţii

  • avarii accidentale produse la instalaţiile de apă, gaze, canalizare, încălzire centrală, etc.
  • pierderea sau dispariţia unor bunuri asigurate cauzate direct de riscurile asigurate.

   

CONTACTEAZĂ-NE