NOTĂ DE INFORMARE

Societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Vasile Lucaciu nr. 52, parter, ap. 1, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3401/19.03.2015, având CUI 34258390, cu număr de înmatriculare în Registrul Brokerilor de Asigurare RBK -783/29.03.2015, și număr de autorizație de funcționare 1252/12.06.2015, operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 36447, în conformitate cu legea nr. 677/2001, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, prin intermediul informațiilor și documentelor prezentate prin mijloacele automatizate/electronice/manuale, în scopul întocmirii ofertelor și emiterii polițelor de asigurare-reasigurare.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea societății MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, de a întocmi ofertele / polițele de asigurare solicitate.

Prin prezentarea informațiilor și a documentelor conținând date cu caracter personal către societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, sunteți de acord, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal (nume, prenume/ adresă/ număr de telefon fix și/sau mobil/ fax/ e-mail/ cod numeric personal/ data și locul nașterii/ seria și numărul actului de identitate sau a pașaportului/ sex/ cetățenie/ semnătura / date din acte de stare civilă/ date din permisul de conducere/ date din certificatul de înmatriculare/ nr. dosar de pensie/ situație familială/ date privind starea de sănătate/ date privind apartenența la un partid politic/ profesie/ locul de muncă/ formarea profesională-diplome-studii/ situația economică și financiară/ date privind bunurile deținute) să fie prelucrate de către societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL. Prelucrarea va avea că scop întocmirea ofertelor și emiterea polițelor de asigurare-reasigurare, stocarea datelor în bază de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize și cercetări de piață, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică, precum și trimiterea de oferte și materiale publicitare. Prin prezentarea informațiilor și a documentelor conținând date cu caracter personal către societatea MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, prin mijloacele automatizate/electronice/manuale, sunteți, de asemenea, de acord ca datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru aceleași scopuri, către societățile de asigurare, parteneri contractuali ai societății MIRA SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL. Aceste date sunt necesare a fi prelucrate în scopul întocmirii ofertelor și emiterii polițelor de asigurare-reasigurare. Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare.

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție și dreptul de vă adresa justiției.

POLITICA COOKIES

www.mirabroker.ro foloseste Google Analytics pentru a analiza cum utilizatorii folosesc site-ul. Aceste programe folosesc „cookies”, fişiere text mici cu date plasate pe calculatorul dumneavoastra si fac posibila o analiza a utilizarii site-ului web. Aceste informatii sunt în totalitate anonime pentru ca aceste „Cookies” nu pot fi folosite pentru a culege date de pe hard disk, adresa dumneavoastra de email sau informatii personale precum nume, adresa sau numar de telefon. Vom culege informatii informatii generale, precum tipul de browser pe care il utilizati, paginile pe care le vizitati pe acest website si numele domeniului si tara din care solicitati informatiile. Daca sunteti logat intr-un cont Google este posibil ca aceste programe sa inregistreze si date despre varsta si sexul dumneavoastra. Aceste informatii pot fi folosite in scopuri statistice insa veti ramane un utilizator anonim. In cazul activarii unei optiuni de identificare IP, dresa dumneavoastra IP nu va fi asociata cu niciun fel de alte date deţinute de Google. Nici mirabroker.ro , nici Google nu vor asocia o adresă IP cu identitatea unui utilizator. Nu vom asocia nicio informatie culeasa de pe acest website cu nicio informatie identificabila din alta sursa, decat daca dumneavoastra veti furniza explicit aceasta informatie.

Puteţi împiedica salvarea de Cookies. Setarile browser-ului dumneavoastra va ofera aceasta optiune. Google ofera deasemenea optiunea de a nu oferi aceste informatii programului Google Analytics aici.

Prezentele prevederi nu sunt aplicabile cazurilor in care dumneavoastra furnizati catre www.miraborker.ro date cu caracter personal, prin intermediul informatiilor si documentelor prezentate prin mijloacele automatizate/electronice/manuale, in scopul intocmirii ofertelor si emiterii politelor de asigurare-reasigurare, in acest sens fiind aplicabile prevederile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe www.miraborker.ro.