Asigurarea RCA este polița obligatorie de răspundere civilă auto pe teritoriul României pentru toate autovehiculele care doresc să se deplaseze pe drumurile publice.
Asigurarea RCA nu este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice care utilizează autovehiculul în scopuri competiționale, sau de antrenament, organizate legal, deoarece riscurile asigurării sunt preluate de către organizator.
Asigurarea RCA este reglementată prin lege pe teritoriul României, în principiu ca o formă de protecție a tuturor participanților la trafic. Astfel, dacă se produce un accident din care rezultă pagube materiale, vătămări corporale sau pierderi de vieți omenești, altele decât ale posesorului de vehicul și ale vehiculului său, acestea trebuie dovedite, iar despăgubirile se încadrează în limitele a 1.220.000 euro pentru pagube materiale, iar pentru vătămări corporale și decesuri în limita a 6.070.000 euro. Aceste limite sunt revizuite odată la 5 ani.
Suma asigurată acoperă costuri materiale ca radierea sau înmatricularea, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, readucerea vehiculului la starea inițială, cea de dinaintea accidentului, consecințe ale lipsei de folosință a vehiculului. Atenție însă, toate acestea trebuie dovedite cu acte.
De asemenea, polița de asigurare RCA acoperă și transportul vehiculului avariat aparținând persoanei care a fost accidentată, către centrul de constatări daune auto, sau a unității reparatoare auto, în cazul în care acest autovehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii.

Prima de asigurare RCA se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a vehiculului, de vârsta celui care încheie asigurarea, de clasa de bonus-malus, adică accidente de circulație provocate și vechimea carnetului de conducere a celui care încheie asigurarea, scopul utilizării, persoană fizică sau juridică.

Asigurarea, conform noilor reglementări, poate fi încheiată pe o perioadă de la o lună, până la 12 luni. Pentru o perioadă mai mică de 30 zile se poate încheia asigurare RCA pentru autovehiculele înmatriculate în Spațiul Economic European și Confederația Elvețiană în vederea importului vehiculului, sau pentru vehiculele destinate exportului, adică cele care doar au nevoie de reglementare provizorie până la înscrierea lor în circulație.

Polița de asigurare RCA intră în vigoare în ziua următoare încheierii contractului de asigurare RCA, adică, dacă polița a fost încheiată cu data de azi, ea intră în vigoare cu data de mâine, iar maximul este de 30 de zile după încheierea poliței. Pentru vehiculele care sunt înmatriculate provizoriu sau pentru vehiculele care urmează să fie înmatriculate, contractul de asigurare RCA pot intră în vigoare în ziua emiterii poliței.

Dacă informațiile trimise asiguratorului au fost eronate, asiguratorul are dreptul recalculării primei de asigurare și modificarea acesteia, dar este necesar ca asiguratorul să notifice în prealabil asiguratul.

În cazul suspendării dreptului de circulație a vehiculului, dacă asiguratul depune plăcuțele de înmatriculare la autoritatea emitentă a acestora, și imobilizează vehiculul în afara spațiului public, adică într-un spațiu privat, asiguratul poate cere asiguratorului suspendarea contractului RCA.

Dacă dreptul de proprietate asupra autovehiculului a fost transmis, sau vehiculul a fost radiat, prin notificarea asigurătorului cu acte doveditoare va înceta contractul RCA. Adică, dacă autovehiculul a fost vândut unui nou proprietar, contractul RCA, deși valabil încetează în momentul vânzării autovehiculului, acesta nefiind transmisibil.

Asigurarea RCA dă dreptul unei înțelegeri amiabile dacă în accident au fost implicate doar două autovehicule, iar din accident au rezultat doar prejudicii materiale. În acest caz asigurații vor informa societățile de asigurare printr-un formular tipizat, în termen de cel mult 5 zile de la producerea accidentului.

O noutate este clauza de decontare directă, de către propriul asigurător, în cazul în care ești parte vătămată într-un accident. Aceasta presupune că îți poți deconta despăgubirile de la propriul asigurător. Avantajul este unul net. Dacă cel care are un asigurător care întârzie în despăgubire, vei putea să optezi pentru despăgubirea de la propriul asigurător în condițiile în care propriul asigurător răspunde prompt cererilor de despăgubire, și desigur, în acest caz, unitatea reparatoare se va grăbi în efectuarea reparațiilor necesare.
Totuși, pentru a se beneficia de decontarea directă, este nevoie să se îndeplinească următoarele condiții: vehiculele implicate în accident sunt înmatriculate în România, prejudiciile sunt produse doar vehiculelor, ambele vehicule implicate în accident trebuie să aibă asigurare RCA valabilă la data producerii accidentului și nu există vătămări corporale.
Clauza de decontare directă este opțională și se achiziționează doar la încheierea poliței de asigurare RCA, neputându-se achiziționa separat de aceasta.

Polița de asigurare RCA se va verifica la înmatricularea în circulație a vehiculului, la efectuarea de modificări în cartea de identitate a vehiculului sau în certificatul de înmatriculare, la verificările tehnice periodice.